TABAN: 23.32 TL - TAVAN: 28.48 TL www.klnma.com

KLNMA

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş Hisse Senedi

25.90 ₺ -3.14%

Güncelleme: 18:39:58 BORSA AÇIK BRÜT TAKAS TEK FİYAT - POİP

KLNMA Bilanço

KLNMA.COM 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09
AKTİF KALEMLER                                                                                                                          -                                      -                                      -                                      -                                      -  
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)                                                                                   3.745.272.000,00       3.352.417.000,00       3.355.189.000,00       3.242.747.000,00       2.864.974.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                                  2.701.111.000,00       2.435.689.000,00       2.533.060.000,00       2.463.895.000,00       2.135.622.000,00
Nakit Değerler ve Merkez Bankası                                                                                       627.000,00                   574.000,00                   831.000,00                   595.000,00                   836.000,00
Bankalar                                                                                                   1.704.680.000,00       2.209.462.000,00       2.534.957.000,00       2.343.082.000,00       2.010.578.000,00
Para Piyasalarından Alacaklar                                                                              1.000.329.000,00          230.050.000,00               3.001.000,00          127.505.000,00          130.058.000,00
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar                                                                                             -                                      -                                      -                                      -                                      -  
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar                                                                                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                                            116.453.000,00             85.614.000,00             91.593.000,00             90.216.000,00             78.032.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar                                                                                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Devlet Borçlanma Senetleri                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Menkul Değerler                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV                                                               -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Devlet Borçlanma Senetleri                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler                                                                    116.453.000,00             85.614.000,00             91.593.000,00             90.216.000,00             78.032.000,00
Diğer Finansal Varlıklar                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Krediler                                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Menkul Değerler                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar                                 927.708.000,00          831.114.000,00          730.536.000,00          688.636.000,00          651.320.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri                                                                                 1.668.404.000,00       1.416.922.000,00       1.246.710.000,00       1.066.213.000,00          991.552.000,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler                                                                       11.625.000,00               9.574.000,00             10.937.000,00               8.037.000,00               8.037.000,00
Diğer Finansal Varlıklar                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar                                                                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Devlet Borçlanma Senetleri                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Finansal Varlıklar                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Türev Finansal Varlıklar                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı                                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı                                             -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Donuk Finansal Varlıklar                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  (Net)                                                                                               -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Devlet Borçlanma Senetleri                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Menkul Değerler                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
KREDİLER (Net)                                                                                                                          -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Krediler                                                                                                19.589.317.000,00    17.126.380.000,00    16.325.507.000,00    15.127.772.000,00    14.675.635.000,00
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler                                                                                                     -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar                                                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar                                                                                         32.000,00                   173.000,00                     28.000,00                     70.000,00                     70.000,00
Finansal Kiralama Alacakları                                                                                                            -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Faaliyet Kiralaması Alacakları                                                                                                          -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Kazanılmamış Gelirler (-)                                                                                                               -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer                                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Faktoring Alacakları                                                                                                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler                                                                                                     -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar                                                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Donuk Alacaklar                                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)                                                                      -        290.928.000,00 -        260.200.000,00 -        246.928.000,00 -        224.999.000,00 -        213.084.000,00
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)                                                                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
KREDİLER VE ALACAKLAR                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Krediler ve alacaklar                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler                                                                               -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Devlet Borçlanma Senetleri                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer                                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Takipteki Krediler                                                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Özel Karşılıklar (-)                                                                                                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)                                                                                            -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Devlet Borçlanma Senetleri                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Menkul Değerler                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Satış Amaçlı                                                                                                                            -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
ORTAKLIK YATIRIMLARI                                                                                             17.171.000,00             16.695.000,00             16.033.000,00             15.960.000,00             15.581.000,00
İştirakler (Net)                                                                                                 17.121.000,00             16.645.000,00             16.033.000,00             15.960.000,00             15.581.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler                                                                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Konsolide Edilmeyenler                                                                                           17.121.000,00             16.645.000,00             16.033.000,00             15.960.000,00             15.581.000,00
Mali İştirakler                                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Mali Olmayan İştirakler                                                                                                                 -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Bağlı Ortaklıklar (Net)                                                                                                  50.000,00                     50.000,00                                    -                                      -                                      -  
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar                                                                                     50.000,00                     50.000,00                                    -                                      -                                      -  
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar                                                                                            -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)                                                                             -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler                                                                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Konsolide Edilmeyenler                                                                                                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Mali Ortaklıklar                                                                                                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Mali Olmayan Ortaklıklar                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar                                                                                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)                                                                                      57.977.000,00             81.398.000,00             94.477.000,00             94.797.000,00             93.715.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)                                                                              13.513.000,00             14.179.000,00               1.995.000,00               2.085.000,00                   909.000,00
Şerefiye                                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer                                                                                                            13.513.000,00             14.179.000,00               1.995.000,00               2.085.000,00                   909.000,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)                                                                                    756.000,00                   829.000,00                   840.000,00                   850.000,00                   861.000,00
VERGİ VARLIĞI                                                                                                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Cari Vergi Varlığı                                                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                                                         14.425.000,00               1.669.000,00               4.245.000,00                                    -                                      -  
DİĞER AKTİFLER                                                                                                                          -                                      -                                      -                                      -                                      -  
AKTİF TOPLAMI                                                                                           24.866.288.000,00    21.795.993.000,00    20.857.735.000,00    19.375.918.000,00    18.469.471.000,00
PASİF KALEMLER                                                                                                                          -                                      -                                      -                                      -                                      -  
MEVDUAT                                                                                                                                 -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı                                                                                            -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer                                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
ALINAN KREDİLER                                                                                         19.839.418.000,00    17.293.242.000,00    16.637.663.000,00    15.363.879.000,00    14.693.905.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR                                                                                        53.856.000,00             52.714.000,00             51.627.000,00             50.364.000,00               2.849.000,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar                                                                                                 -                                      -                                      -                                      -                                      -  
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar                                                                                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar                                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)                                                                                                     -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Bonolar                                                                                                                                 -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Tahviller                                                                                                                               -                                      -                                      -                                      -                                      -  
FONLAR                                                                                                           95.223.000,00             22.178.000,00             29.936.000,00             18.155.000,00             18.003.000,00
Müstakriz Fonları                                                                                                28.837.000,00               3.521.000,00             11.500.000,00                                    -                                      -  
Diğer                                                                                                            66.386.000,00             18.657.000,00             18.436.000,00             18.155.000,00             18.003.000,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -  
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                           303.000,00                   236.000,00               8.338.000,00                                    -                                      -  
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı                                   303.000,00                   236.000,00               8.338.000,00                                    -                                      -  
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR                                                                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar                                                                                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar                                                                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -  
FAKTORİNG BORÇLARI                                                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR                                                                                                          -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Finansal Kiralama Borçları                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Faaliyet Kiralaması Borçları                                                                                                            -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer                                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
KARŞILIKLAR                                                                                                      43.381.000,00             29.646.000,00             18.709.000,00             26.569.000,00             17.430.000,00
Genel Karşılıklar                                                                                                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Yeniden Yapılanma Karşılığı                                                                                                             -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Çalışan Hakları Karşılığı                                                                                        31.959.000,00             25.776.000,00             16.592.000,00             25.628.000,00             17.428.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)                                                                                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Karşılıklar                                                                                                11.422.000,00               3.870.000,00               2.117.000,00                   941.000,00                       2.000,00
VERGİ BORCU                                                                                                                             -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Cari Vergi Borcu                                                                                                 39.547.000,00             36.090.000,00             31.527.000,00             45.843.000,00             39.910.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu                                                                                                                  -                                      -                                      -               11.682.000,00             27.145.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Satış Amaçlı                                                                                                                            -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
SERMAYE BENZERİ KREDİLER                                                                                   1.944.285.000,00       1.637.484.000,00       1.537.911.000,00       1.402.055.000,00       1.284.794.000,00
Krediler                                                                                                   1.944.285.000,00       1.637.484.000,00       1.537.911.000,00       1.402.055.000,00       1.284.794.000,00
Diğer Borçlanma Araçları                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
MUHTELİF BORÇLAR                                                                                                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR                                                                                       166.337.000,00          168.214.000,00          104.347.000,00             85.751.000,00          110.830.000,00
ÖZKAYNAKLAR                                                                                                2.669.367.000,00       2.541.036.000,00       2.421.691.000,00       2.356.413.000,00       2.258.708.000,00
Ödenmiş Sermaye                                                                                               850.000.000,00          850.000.000,00          850.000.000,00          850.000.000,00          850.000.000,00
Sermaye Yedekleri                                                                                             208.057.000,00          208.057.000,00          208.057.000,00          208.057.000,00          208.057.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri                                                                                        1.983.000,00               1.983.000,00               1.983.000,00               1.983.000,00               1.983.000,00
Hisse Senedi İptal Karları                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Menkul Değerler Değerleme Farkları                                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları                                                                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri                                               -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Fa                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Sermaye  Yedekleri                                                                                      206.074.000,00          206.074.000,00          206.074.000,00          206.074.000,00          206.074.000,00
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler         -                289.000,00 -                289.000,00                   152.000,00                   152.000,00 -                  19.000,00
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler                        13.695.000,00             30.666.000,00             11.169.000,00             36.204.000,00             34.553.000,00
Kar Yedekleri                                                                                              1.262.036.000,00          682.612.000,00          682.612.000,00          682.612.000,00          682.612.000,00
Yasal Yedekler                                                                                                   69.512.000,00             47.157.000,00             47.157.000,00             47.157.000,00             47.157.000,00
Statü Yedekleri                                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Olağanüstü Yedekler                                                                                        1.183.750.000,00          631.753.000,00          631.753.000,00          631.753.000,00          631.753.000,00
Diğer Kar Yedekleri                                                                                                8.774.000,00               3.702.000,00               3.702.000,00               3.702.000,00               3.702.000,00
Kar veya Zarar                                                                                                335.868.000,00          769.990.000,00          669.701.000,00          579.388.000,00          483.505.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı                                                                                                               -            579.388.000,00          579.388.000,00          132.282.000,00          123.841.000,00
Net Dönem Karı/Zararı                                                                                         335.868.000,00          190.602.000,00             90.313.000,00          447.106.000,00          359.664.000,00
Azınlık Payları                                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
PASİF TOPLAMI                                                                                           24.866.288.000,00    21.795.993.000,00    20.857.735.000,00    19.375.918.000,00    18.469.471.000,00
GELİR VE GİDER KALEMLERİ                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
FAİZ GELİRLERİ                                                                                                843.113.000,00          537.038.000,00          269.001.000,00       1.133.147.000,00          851.078.000,00
Kredilerden Alınan Faizler                                                                                    585.452.000,00          377.637.000,00          187.781.000,00          750.666.000,00          566.303.000,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Bankalardan Alınan Faizler                                                                                       94.366.000,00             61.562.000,00             33.514.000,00          234.597.000,00          188.640.000,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler                                                                       28.671.000,00             17.195.000,00               7.464.000,00             39.428.000,00             27.628.000,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler                                                                             134.602.000,00             80.622.000,00             40.220.000,00          108.120.000,00             68.205.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan                                                                                                 -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar                                                    73.247.000,00             46.440.000,00             24.415.000,00             68.121.000,00             43.316.000,00
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler                                                                             61.355.000,00             34.182.000,00             15.805.000,00             39.999.000,00             24.889.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan                                                                                               -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Finansal Kiralama Gelirleri                                                                                                             -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Faiz Gelirleri                                                                                                     22.000,00                     22.000,00                     22.000,00                   336.000,00                   302.000,00
FAİZ GİDERLERİ                                                                                       -        355.784.000,00 -        230.082.000,00 -        115.310.000,00 -        425.427.000,00 -        301.846.000,00
Mevduata Verilen Faizler                                                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler                                                                 -        349.759.000,00 -        226.061.000,00 -        113.181.000,00 -        422.790.000,00 -        300.282.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler                                                            -            3.566.000,00 -            2.365.000,00 -            1.319.000,00 -                429.000,00 -                175.000,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler                                                                                          -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Faiz Giderleri                                                                                 -                  85.000,00 -                  24.000,00                                    -   -                  14.000,00 -                  14.000,00
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ                                                                                        487.329.000,00          306.956.000,00          153.691.000,00          707.720.000,00          549.232.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ                                                                        24.566.000,00             11.962.000,00               3.753.000,00             14.516.000,00               9.547.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar                                                                                      27.366.000,00             13.976.000,00               5.284.000,00             15.747.000,00             10.456.000,00
Gayri Nakdi Kredilerden                                                                                            1.950.000,00                   496.000,00                   159.000,00                   197.000,00                   195.000,00
Diğer                                                                                                            25.416.000,00             13.480.000,00               5.125.000,00             15.550.000,00             10.261.000,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar                                                                         -            2.800.000,00 -            2.014.000,00 -            1.531.000,00 -            1.231.000,00 -                909.000,00
Gayri Nakdi Kredilere                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer                                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
PERSONEL GİDERLERİ (-)                                                                               -          60.790.000,00 -          39.180.000,00 -          19.980.000,00 -          88.900.000,00 -          71.001.000,00
TEMETTÜ GELİRLERİ                                                                                                  1.597.000,00               1.035.000,00                                    -                 4.840.000,00                   874.000,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net)                                                                                           4.362.000,00               7.293.000,00               8.417.000,00             34.617.000,00             28.044.000,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı                                                                             5.983.000,00               5.858.000,00               5.859.000,00             24.045.000,00             16.832.000,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar                                                                 -          50.319.000,00 -          37.895.000,00 -          29.721.000,00 -            3.143.000,00 -                171.000,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı                                                                                    48.698.000,00             39.330.000,00             32.279.000,00             13.715.000,00             11.383.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ                                                                                      115.332.000,00             60.110.000,00             16.804.000,00             23.139.000,00             15.745.000,00
FAALİYET BRÜT KÂRI                                                                                            633.186.000,00          387.356.000,00          182.665.000,00          784.832.000,00          603.442.000,00
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)                                                                         -          32.202.000,00 -          21.662.000,00 -          11.651.000,00 -          37.587.000,00 -          27.423.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI                                                                                      412.732.000,00          237.811.000,00          107.028.000,00          586.304.000,00          463.008.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR                                                                                     -                                      -                                      -                                      -                                      -  
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI                                                                                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -  
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z                                                                      412.732.000,00          237.811.000,00          107.028.000,00          586.304.000,00          463.008.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)                                                         -          76.864.000,00 -          47.209.000,00 -          16.715.000,00 -        139.198.000,00 -        103.344.000,00
Cari Vergi Karşılığı                                                                                 -          96.691.000,00 -          59.085.000,00 -          25.815.000,00 -        144.270.000,00 -        101.000.000,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi                                                                                                           -                                      -                                      -                                      -   -            2.344.000,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi                                                                                    19.827.000,00             11.876.000,00               9.100.000,00               5.072.000,00                                    -  
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z                                                                          335.868.000,00          190.602.000,00             90.313.000,00          447.106.000,00          359.664.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER                                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri                                                                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -  
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları                                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri                                                                                                     -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)                                                                                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri                                                                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -  
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri                                                                                                     -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z                                                                                                 -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)                                                                                            -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Cari Vergi Karşılığı                                                                                                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Ertelenmiş Vergi Karşılığı                                                                                                              -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi                                                                                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi                                                                                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z                                                                                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
NET DÖNEM KARI/ZARARI                                                                                         335.868.000,00          190.602.000,00             90.313.000,00          447.106.000,00          359.664.000,00
Grubun Karı/Zararı (-)                                                                                        335.868.000,00          190.602.000,00             90.313.000,00          447.106.000,00          359.664.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-)                                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo                                                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -  
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -  
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI                                                                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -  
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI                                                                                -                                      -                                      -                                      -                                      -  
YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI                                                                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -  
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerç                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ                                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -  
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI                                                               -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ                                                                                               -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER                                                                            -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DÖNEM KARI/ZARARI                                                                                                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)                                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tab                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Göste                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -  
Diğer                                                                                                                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -  
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR                                                                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -